امور اداری:

مشخصات فردی:   مجید بابادی                                                                
تحصیلات: کارشناسی مدیریت بازرگانی
سمت:

مدیر امور اداری

کارشناس دفتر مدیریت دانش

اطلاعات تماس: داخلی 132
پست الکترونیک: m.babadi@iauboroujen.ac.ir

 

دبیرخانه :

مشخصات فردی: مهین صمدی                                                                      
تحصیلات: دیپلم
سمت: مسئول دبیرخانه
اطلاعات تماس: داخلی 125
پست الکترونیک:  
مشخصات فردی: لیلا مقیمیان                                                                                                       
تحصیلات: دیپلم
سمت: ماشین نویس
اطلاعات تماس: داخلی 125
پست الکترونیک:  

مخابرات:

 

مشخصات فردی: ناهید قوامی
تحصیلات: دیپلم
سمت: اپراتور مخابرات
اطلاعات تماس: داخلی 109
پست الکترونیک: m.babadi@iauboroujen.ac.ir

 

دسترسی سریع

Copyright © 2012-2013 | www.iauboroujen.ac.ir
کلیه حقوق متعلق به دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجن می باشد.